Επιστρέφεται τις επόμενες ημέρες το 1% στους οικιακούς καταναλωτές από τις ΑΠΕ που υπάρχουν στα όρια των περιοχών τους για τα έτη 2015-19

Υπουργείο Ενέργειας : Μέσα στις επόμενες ημέρες ο επιμερισμός των ανταποδοτικών τελών ΑΠΕ 2015-2019

Τεράστια ποσά θα επιστραφούν στους δημότες Δάφνης και Στεφάνης

Έχει γίνει τραγικό λάθος για την Πύλη – οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά που ανήκουν στο Δ.Δ. της Πύλης έχουν από λάθος προσμετρηθεί στη Δάφνη και το χωριό θα πάρει «ψίχουλα»

Ο Δήμαρχος Τανάγρας, ο Αντιδήμαρχος και ο Πρόεδρος της Πύλης επιβάλλεται άμεσα να κάνουν ένσταση για να διορθωθούν οι πίνακες με τα όρια του χωριού και να πάρουν οι δημότες της Πύλης όσα δικαιούνται

Τα ποσά που θα μοιραστούν είναι :

Δάφνη : 854.657, Πύλη : 76.849, Σκούρτα : 223.882, Στεφάνη : 418.411 ευρώ

Επειδή στη Δάφνη και στη Στεφάνη τα οικιακά ρολόγια είναι πολύ λίγα, οι κάτοικοι (μόνιμοι και ετεροδημότες) θα μοιραστούν τεράστια ποσά. Τα Σκούρτα μπορεί να μην έχουν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, αλλά στα όρια του χωριού βρίσκεται ο υποσταθμός. Η Πύλη είναι ο μεγάλος αδικημένος της υπόθεσης. Θα επιστραφεί στους καταναλωτές ένα πολύ μικρό ποσό, παρόλο που οι ανεμογεννήτριες είναι δίπλα στα σπίτια τους και το χωριό είναι από μόνο του ένα εν δυνάμει αιολικό πάρκο. Τα φωτοβολταϊκά που ανήκουν στην Πύλη, καθώς και οι ανεμογεννήτριες στη Φούσκαινα έχουν καταχωρηθεί στη Δάφνη!!! Τα έσοδα θα πάνε στους κατοίκους της Δάφνης (που παίρνουν ήδη πολλά), αντί για τους κατοίκους της Πύλης που τα δικαιούνται 100%. Το λάθος προφανώς το έκανε το Δασαρχείο που δίνει στο Υπουργείο τα όρια των χωριών που έχουν ΑΠΕ και πρέπει άμεσα να γίνει ένσταση ώστε να γίνει διόρθωση του λάθους και της αδικίας. Ο Δήμαρχος Τανάγρας, ο Αντιδήμαρχος Δερβενοχωρίων και ο Πρόεδρος της Πύλης οφείλουν να κινητοποιηθούν άμεσα με ενστάσεις για διόρθωση του λάθους και αποκατάσταση της δίκαιης κατανομής των ανταποδοτικών στα πολύπαθα Δερβενοχώρια.

Ο πίνακας με τα ανταποδοτικά για τα Δερβενοχώρια :

Ο πίνακας αυτός είναι ενδεικτικός του πλήθους των ΑΠΕ που υπάρχουν στα Δερβενοχώρια συγκριτικά με άλλες περιοχές της Βοιωτίας, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας!

Επιμερισμός ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών περιοχών με ΑΠΕ

Θέμα ημερών είναι, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, ο επιμερισμός του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές με ΑΠΕ για τα έτη από το 2015 ως το 2019.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με απάντηση της διεύθυνσης ΑΠΕ και εναλλακτικών καυσίμων του υπουργείου σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Α. Μυλωνάκη αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθ. 25 του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 3 του ν.4585/2018 (ΦΕΚ Α’ 216) και ισχύει, επανακαθορίζεται η διαδικασία επιμερισμού των ποσών του ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές και εξέτασης όλων των σχετικών ενστάσεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων, στις οποίες είναι εγκατεστημένοι σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί σταθμοί.

Κατ’ εφαρμογή του άρθ. 25 του ν.3468/2006, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην έκδοση της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 (ΦΕΚ Β’ 2172) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/9021/349/27.01.2020 (ΦΕΚ Β’ 203) ΚΥΑ, με την οποία καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού και επιμερισμού του ειδικού τέλους 1% στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί σταθμοί.

Στη συνέχεια, κατ’ εφαρμογή του άρθ. 3 του ν. 4585/2018 και της ανωτέρω ΚΥΑ, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28729/1081/2020 (ΦΕΚ Β’ 1062) Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την συγκρότηση της Επιτροπής Επιμερισμού και της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί, και τις προσεχείς ημέρες θα ακολουθήσει ο επιμερισμός του ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί σταθμοί για τα έτη από το 2015 έως και το 2019. Επιπλέον, με απόφαση του ΥΠΕΝ, η οποία θα εκδίδεται μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους, θα συγκροτούνται οι ανωτέρω Επιτροπές για τον προσδιορισμό και τον ετήσιο επιμερισμό του ειδικού τέλους προς τους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές. 

Σύντομα η απόδοση του τέλους 1% υπέρ των οικιακών καταναλωτών για την περίοδο 2015-2019

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) κ. Παναγιώτη Λαδακάκο και τον Γενικό Διευθυντή της Ενωσης κ. Παναγιώτη Παπασταματίου είχαν στις 12/6/20 ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θωμάς και η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Αλεξάνδρα Σδούκου.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ για την επικοινωνιακή εκστρατεία με τίτλο Ask4Wind που ξεκίνησε η ΕΛΕΤΑΕΝ, με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση του κοινού για τα οφέλη της αιολικής ενέργειας.

Οι κ.κ. Θωμάς και Σδούκου υπογράμμισαν τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το υπουργείο για την διευκόλυνση των έργων ΑΠΕ (με πλέον πρόσφατο παράδειγμα τις ρυθμίσεις που περιέχονται στον περιβαλλοντικό νόμο για την Βεβαίωση Παραγωγού και τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις), καθώς και αυτές που προγραμματίζει στη συνέχεια.

Επισημάνθηκε –μεταξύ άλλων- ότι στα πλαίσια της προώθησης των ΑΠΕ, το ΥΠΕΝ έχει ήδη εκδώσει τις απαιτούμενες αποφάσεις που αφορούν στον επιμερισμό του τέλους 1% που καταβάλλουν οι παραγωγοί ΑΠΕ υπέρ των οικιακών καταναλωτών. Οι αρμόδιες Επιτροπές Επιμερισμού και Ενστάσεων για την απόδοση του εν λόγω τέλους για τα έτη 2015-2019 (εκτιμώμενου ύψους 25 εκατ. ευρώ) έχουν συσταθεί και συγκροτηθεί και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Ομοίως πρόκειται να επιλυθούν στον αμέσως επόμενο διάστημα οι εκκρεμείς ενστάσεις που αφορούν στην απόδοση του τέλους ετών 2010-2014. 

Αναφέρθηκε τέλος ότι επίκειται η έκδοση νομοθετικής διάταξης  που αποσαφηνίζει τον τρόπο και την διαδικασία επιμερισμού και κατανομής  τέλους  1,7 % που διατίθεται από τους παραγωγούς ΑΠΕ, υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  πρώτου βαθμού εντός των διοικητικών ορίων των οποίων εγκαθίστανται σταθμοί ΑΠΕ.  Σκοπός είναι η διάθεση των πόρων αυτών από τους ΟΤΑ για την υλοποίηση δράσεων προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος  στην ευρύτερη περιοχή και όρια των δήμων που εγκαθίστανται τα έργα ΑΠΕ και τα συνοδά έργα αυτών.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s